Πάρος – Καταστροφές παντού!

 

Του Χρίστου Γεωργούση 

Φανταστείτε σ’ αυτό το τοπίο να καταφθάσουν οι θηριώδεις ανεμογεννήτριες και να ξεθεμελιώσουν τα πάντα. Είναι η κοιλάδα των Λευκών με τους ήχους, πάνω η σειρά των ανεμόμυλων της αγίας Κυριακής και στη μέση το Κοιμητήριο με τα δένδρα. Θα σηκωθούν οι νεκροί να τα βάλουν μαζί μας που χαλάσαμε τον ύπνο τους. Αύριο Κυριακή ώρα 11 οι Παριανοί συγκεντρώνονται και πάλι στον παραλιακό κάτω από τον άγιο Κωνσταντίνο για να πουν και πάλι Όχι στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Δεν πρόκειται για ιδιοτροπία μας. Πολλά είναι αλήθεια τα κάναμε στραβά, χτίσαμε παντού, ξεθεμελιώσαμε κι εμείς χάσαμε λιγάκι την ψυχή μας. Αυτό το σχέδιο όμως των Εταιρειών ίσως είναι μια αποφασιστικά αρνητική απάντηση για το μέλλον των μικροτόπων μας. Η Πάρος όπως και άλλα νησιά είναι ένας ιδιόμορφα γεωγραφικά και ιστορικά τόπος. Τα νησιά με το σπόνδυλο κάποιανου Δία ύμνησε ο Ελύτης και παντού σε όλη την έκταση του νησιού σε κάθε δρασκελιά χώματος πάντα κάποιο λείψανο αγίου θα βρεις και μια ιερή γραφή χιλιάδων ετών. Να μην τα καταστρέψουμε όλα, να αφήσουμε αυτές τις ομορφιές να λάμπουν σε μια Ελλάδα που την ασχημίσαμε απ’ άκρου εις άκρον. Η Πάρος της μετανάστευσης, όπου οι άνθρωποι έκλειναν τα σπίτια τους, άφηναν τα χωράφια τους και γύρευαν αλλού να ζήσουν μπόρεσαν με τον τουρισμό να ανασάνουν να επιστρέψουν και να κρατήσουν επιτέλους κάτι απ’ την παλιά μυσταγωγία των νησιών. Ακούγεται ακόμα ο γκιώνης, το γεράκι ψηλά, ζουν ακόμα ζωές εκατομμυρίων ετών, σπάνιες, καμωμένες να αντέχουν την πέτρα και τον άνεμο. Να μην τα τινάξουμε στον αέρα. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να εξοικονομήσουμε ενέργεια και όχι αυτές οι θηριώδεις κατασκευές που για να στηριχτούν πρέπει να πέσουν οι ξερολιθιές, να γκρεμιστούν οι απομένουσες κατοικιές, να ξεριζωθούν θάμνοι που μάς κράτησαν με την οσμή και την ανάσα τους. Να μην γυρεύουμε το αθάνατο νερό για τις μεγάλες επιχειρήσεις, να θέλουμε δίπλα στους περιστεριώνες και τους ανεμόμυλους και τα ξωκλήσια βιομηχανικά πάρκα για τους εκατομμυριούχους. Δεν πρόκειται για μας, για το νησί αλλά για τα συμφέροντα Εταιρειών που καιροφυλαχτούν χρόνια τώρα να μάς ισοπεδώσουν.

Ο “Αρχίλοχος” με τους επιτελείς του την Οικολογική Ομάδα και το Σπύρο Μητρογιάννη κινήθηκε στην αρχή (2014) για να κάνουν γνωστά τα σχέδια των Εταιρειών για τις ανεμογεννήτριες. Μετά κινήθηκε ο Δήμος και συγκροτήθηκε Επιτροπή που δούλεψε αρκετά καλά και υπεύθυνα. Η Επιτροπή αυτή από το Δήμο και τους Συλλόγους καλεί αύριο Κυριακή ώρα 11 στην παραλία του αγίου Κωνσταντίνου τους Παριανούς να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση θηριωδών ανεμογεννητριών στο νησί. Είπα στους φίλους που κινούνται να βρουν την ομιλία του ειδικού από το Πανεπιστήμιο που μίλησε για τις επιπτώσεις. Κάτι βρήκα εγώ σήμερα το πρωί και το δίνω με δόσεις πέρα απ’ τα δικά μου.

“Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την επίδραση που θα έχει η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου αυτού του μεγέθους στο νησί, στο περιβάλλον, στον τουρισμό και γενικότερα στην τοπική κοινωνία, πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2014 ημερίδα με θέμα: «Αιολική ενέργεια βιομηχανικής κλίμακας και οι επιπτώσεις στην Πάρο». Οι ομιλίες κινήθηκαν σε τρεις κύριους άξονες. Ο πρώτος αφορούσε στις επιπτώσεις στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές), ο δεύτερος στα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και κριτήρια και ο τρίτος στο νομικό πλαίσιο.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας τονίστηκε η ιδιαιτερότητα των Κυκλάδων όσον αφορά στην γεωμορφολογία και την υδρογεωλογία τους, στο μικροκλίμα τους και την αλληλεξάρτηση μεταξύ τους καθώς και στο ιδιαίτερο φυσικό κάλλος τους. Οι παράγοντες αυτοί έχουν άμεση σύνδεση μεταξύ τους, για κάθε νησί παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα και ο αδιατάρακτος συντονισμός μεταξύ τους σχετίζεται με την επιβίωση των νησιωτών. Έγινε σαφές ότι η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου τέτοιου μεγέθους σε περιοχές ειδικών τοπικών συνθηκών όπως είναι η Πάρος και τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια μπορεί να διαταράξει αυτή την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ των παραγόντων αυτών οδηγώντας σε καταστροφικές συνέπειες με αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον να κινδυνεύσει και η ίδια η ανάπτυξη και βιωσιμότητα των νησιών”.

Δίνω τα συμπεράσματα της ημερίδας του 2014 στον “Αρχίλοχο”. Το κείμενο αξίζει να διαβαστεί, να μην το προσπεράσετε!
• Η εγκατάσταση τόσο μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών, ύψους περίπου 100m, το οποίο αναλογικά με το φυσικό ανάγλυφο και τα υψόμετρα στο νησί είναι τεράστιο, σε συνδυασμό με την καταστροφή των μονοπατιών και των αναβαθμίδων από τη θεμελίωση τους και από τα έργα προετοιμασίας θα οδηγήσει στην αλλοίωση του χαρακτήρα του νησιού και του φυσικού του κάλλους. Θα μετατρέψει το νησί από ήπιο προστατευμένο οικοσύστημα σε βιομηχανική περιοχή η οποία θα λειτουργεί ως προέκταση της ηπειρωτικής Ελλάδας, με επιπτώσεις τόσο στο φυσικό, όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον και κατ’ επέκταση στον τουρισμό και την ανάπτυξή του.
• Τα πετρώματα της Πάρου ανήκουν στην κατηγορία των διαρρηγμένων πετρωμάτων στα οποία η κυκλοφορία του νερού γίνεται λόγω δευτερογενούς πορώδους μέσω διακλάσεων και ασυνεχειών και γενικά η κατείσδυση είναι πολύ δύσκολη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το έντονο δενδριτικό υδρογραφικό δίκτυο που ευνοεί την επιφανειακή απορροή των υδάτων δυσκολεύει σημαντικά την τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων. Με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών κατά την οποία τσιμεντοποιούνται και επομένως στεγανοποιούνται πολύ μεγάλα τμήματα των λεκανών απορροής μειώνεται σημαντικά η κατείσδυση και η τροφοδοσία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και κατ’ επέκταση η απόδοση των υδροληψιών του νησιού γεγονός που επηρεάζει άμεσα την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή του.
• Λόγω της διαρκούς αναταράξεως των κατωτέρων αερίων μαζών και της μεταφοράς στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας με τη λειτουργία των ανεμογεννητριών εμποδίζεται η απαραίτητη συμπύκνωση των υδρατμών της ατμόσφαιρας για τη δημιουργία της τοπικής βροχής, αλλά και ο κορεσμός σε υδρατμούς του αέρα των κατωτέρων στρωμάτων με τα οποία δημιουργείται η δρόσος. Οι τοπικές βροχές είναι απολύτως απαραίτητες για τις Κυκλάδες τόσο για την χλωρίδα του νησιού και τις καλλιέργειες αλλά και για την ανανέωση των υπόγειων αποθεμάτων νερού. Η δρόσος είναι απολύτως απαραίτητη για τη χλωρίδα του νησιού καθώς ουσιαστικά καλύπτει το έλλειμμα της εδαφικής υγρασίας που υπάρχει λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων.
• Το μέγεθος των συνοδών έργων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού Πάρκου, είναι τεράστιο αναλογικά με την κλίμακα του νησιού. Ό όγκος των προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν από την οδοποιία, τη θεμελίωση των Α/Γ και υπόλοιπα έργα θα είναι πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα να απαιτείται η δημιουργία νέων πρανών και ουσιαστικά αλλαγή του αναγλύφου του νησιού γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ροές εδάφους και ιλύος δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα και παράλληλα εμποδίζοντας την δευτερογενή κατείσδυση του νερού στον υπόγειο υδροφορέα.
• Λόγω των αποψιλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, οι οποίες σε συνδυασμό με την καταστροφή των αναβαθμίδων εντείνουν την επιδείνωση της διαβρωτικής διαδικασίας, θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη χλωρίδα όσο και στην πανίδα του νησιού, ενώ παράλληλα η βίαιη αλλαγή του αναγλύφου του νησιού θα οδηγήσει στην παραμόρφωση του ειδικού γεωτόπου του καταστρέφοντας το φυσικό κάλλος του, το οποίο προστατεύεται από την υπάρχουσα νομοθεσία.
• Πρόσφατες μελέτες επισημαίνουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία από την λειτουργία των ανεμογεννητριών, τόσο από τον ακουστικό θόρυβο αλλά και από τους υπόηχους χαμηλής συχνότητας οι οποίοι επιβαρύνουν τα εσωτερικά όργανα και δημιουργούν πονοκεφάλους, ιλίγγους, κλπ, ενώ παράλληλα σοβαρές επιπτώσεις υπάρχουν και στην πανίδα της περιοχής με την αύξηση της θνησιμότητας των πτηνών και τη μείωση της αναπαραγωγής των ζώων, την αναγκαστική μετανάστευση ή και εξαφάνιση κάποιων σπάνιων ειδών.
• Με τη λειτουργία των ανεμογεννητριών δεν θα παύσει η λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ, που καίει μαζούτ, καθώς αυτό πρέπει να συλλειτουργεί για την υποστήριξη της λειτουργίας των ανεμογεννητριών.
• Το κέρδος των ΟΤΑ και των δημοτών θα είναι μηδαμινό ενώ δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, παρά μόνο μια, αυτή του τεχνικού ασφαλείας, ενώ υπάρχει κίνδυνος να συμβεί το ακριβώς αντίθετο (μείωση των θέσεων εργασίας) από το πλήγμα που θα δεχθεί ο τουρισμός από τον οποίο εξαρτάται άμεσα η οικονομία του νησιού.

  • Θα πρέπει να τονίσουμε μερικά επιπλέον πράγματα για να γινόμαστε πιστευτοί στις αντιδράσεις μας για τη νέα μεγάλη επίθεση εναντίον του περιβάλλοντος:
    -Πρώτον, να παραδεχτούμε και τις δικές μας ευθύνες για την κατάντια της μοναδικής νησιωτικής φύσης. Χτίσιμο παντού, ασέβεια παντού, κατάληψη παραλιών, πισίνες παντού, βίλες στις κορυφές των λόφων, εκχέρσωση παντού, μπάζα παντού, οικοπεδοποίηση παντού, σκουπίδια παντού, αφάνιση των υγροτόπων, σπατάλη του νερού και άλλα ωραία και ωφέλιμα!
    -Δεύτερον, να μην έχουμε άρνηση παντού, να μην είμαστε ένα σκέτο όχι, γιατί δεν πείθουμε, αλλά να δούμε και να συζητήσουμε κατά τόπους με την αυτοδιοίκηση και τους τεχνικούς στην πρώτη γραμμή για τη συνεισφορά του κάθε τόπου σε μορφές ενέργειας μακριά απ’ το πετρέλαιο και το κάρβουνο. Κατά περιφέρεια και με ευθύνη των κυβερνήσεων αυτές οι συζητήσεις έπρεπε να έχουν γίνει και όχι να πιανόμαστε στα δίχτυα Εταιρειών παντοδύναμων με προϋπολογισμούς κρατών!
    —————————————–
    Καταστροφές παντού!

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...