Κατηγορία: Έρωτας και Αιγαίο

Δύο γάμοι, μια μήνυση και μια κηδεία 0

Δύο γάμοι, μια μήνυση και μια κηδεία

Κι όλο χαρά και δύναμις, αίσθημα και ωραιότηςπήγαν – όχι στα σπίτια των τιμίων οικογενειών τους(όπου, άλλωστε, μήτε τους ήθελαν πιά)σ’ ένα γνωστό τους, και λίαν ειδικό,σπίτι της διαφθοράς πήγανε και ζητήσανδωμάτιον ύπνου,κι ακριβά...