Ετικέτα: Ψαρά

1824 – Η υπέρ Ψαρών εκστρατεία. 0

1824 – Η υπέρ Ψαρών εκστρατεία.

(Από τα Ιστορικά Ημερολόγια του 1821 του αντιναύαρχου Γεωργίου Σαχτούρη) Ιουλίου 15, Τρίτη. Εις την άγγυραν. Το εσπέρας ελάβαμεν διαταγάς από Ύδραν να υπάγωσιν εκεί όλα τα πλοία της πρώτης μοίρας εξελθούσης εξ Ύδρας...