17ο Τεύχος | Νοέμβριος 2007

Эфрлона e – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΕΥΠΛΟΙΑ’’ Νοέμβριος 2007        17ο τεύχος ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΦΕΡΟΥΣΑ Ή ΘΝΗΣΚΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ; «Θα πρέπει σε όλους μας τους σχεδιασμούς, σε όλες μας τις ενέργειες να κυριαρχεί η ιδέα των «ορίων»,...