ΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ στο ΒΟΥΛΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 4441/2005

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΤΕΛΑ-ΒΟΥΛΙΑ, ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΣΥΡΟΥ.

33 ar32 1

10. Επειδή, με τη 234/27.3.1998 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων (ΦΕΚ Β΄429) αποφασίσθηκε ο μη καθορισμός λατομικών περιοχών στο Νομό Κυκλάδων ενόψει των από 30.5.1994 και 22.1.1998 εκθέσεων της Επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών στο Νομό Κυκλάδων, στην πρώτη από τις οποίες αναφέρεται ότι:

«4. 1 Σύρος. Εξετάστηκε η δυνατότητα δημιουργίας λατομικής περιοχής στην ανατολική έρημη περιοχή του νησιού (χώρος καύσεως σκουπιδιών) που είναι και ακατοίκητη. Όμως ο αρχαιολογικός χώρος της Χαλανδριανής (προϊστορικός οικισμός) που είναι θεσμοθετημένος (ΦΕΚ 91/Β΄/14.2.1992) δεσμεύει όλη την περιοχή. Οι διάσπαρτες αρχαιότητες στο νησί καθώς και οι οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι σε συνδυασμό με το μέγεθος του νησιού δεν αφήνουν επαρκή έκταση για τη δημιουργία λατομικής περιοχής που να πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3».

ΘΑΥΜΑ!!!

 

10 χρόνια μετά την απόφαση αναστολής εργασιών, το λατομείο συνεχίζει να λειτουργεί …

 

Κι ενώ υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, του ανώτατου δικαστηρίου στην Ελλάδα, για παύση εργασιών κάθε Λατομείου και λατόμευσης στη Σύρο από το 2005, κι ενώ το λατομείο πλέον βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000, η εταιρεία LAFARGEBETONABEEσυνεχίζει τις εξορυκτικές εργασίες της με πρόσχημα την αποκατάσταση του τοπίου, εδώ και μια ολόκληρη δεκαετία.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ:

 

Διετή παράταση μίσθωσης του λατομείου “Βούλια” στην LAFARGE

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης

(30/12/2015, του Θεοδόση Δανάμπαση)

Ύστερα από αίτημα της εταιρίας LAFARGEBETONABEE που εκμεταλλεύεται το δημοτικό λατομείο στη θέση “Βούλιας”, το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει την παράταση της μίσθωσης για τα επόμενα δύο χρόνια, τη μείωση (λόγω της ραγδαίας πτώσης του τζίρου του λατομείου) του μηνιαίου μισθώματος από 5000 ευρώ σε 2500 καθώς και την αναπροσαρμογή κάποιων όρων που προέβλεπε εδώ και χρόνια το σχέδιο σύμβασης μεταξύ Δήμου και εταιρίας.

Στη συζήτηση του θέματος παρενέβη και εκπρόσωπος της εταιρίας, ο οποίος εξήγησε διεξοδικά τη πτώση της αγοράς των προϊόντων λατομείου και την πρόταση της μείωσης του ενοικίου, έτσι ώστε να μην αναγκαστεί να φύγει η εταιρία από τη Σύρο.

Πέραν του προβλεπόμενου σταθερού μισθώματος των 5000 ευρώ που υπήρχε μέχρι τις 31/12/15, το σχέδιο προέβλεπε δωρεάν παροχή της εταιρίας αδρανών υλικών και μπετόν προς τον Δήμο (όροι που παρέμειναν ίδιοι και στην παράταση της μείωσης), την ύπαρξη ενός αναλογικού τέλους 8,5{239f029635181d89655d9f5197ced0c7530b2a0cc9cbc7d1798f9f7c796b465f} επί της αξίας των πωλούμενων προϊόντων και ένα τέλος περιβάλλοντος 0,35 λεπτών ανά κάθε τετραγωνικό μέτρο (ισχύει δια νόμου στα λατομεία).

Με τη σειρά της η εταιρία πρότεινε να μειωθεί το σταθερό μηνιαίο μίσθωμα των 5000 ευρώ σε 2500, να μειωθεί το τέλος περιβάλλοντος από τα 0,35 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο στα 0,20 και να διατηρηθούν όλοι οι άλλοι όροι.

Τελικά, το Σώμα, με βάση το σκεπτικό ότι αναγνωρίζει την πτώση της αγοράς αλλά και την πολύ καλή συνεργασία που έχει ο Δήμος με την εταιρία, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μείωση του σταθερού μηνιαίου μισθώματος από τις 5000 ευρώ στις 2500 και την αύξηση του αναλογικού τέλους από το 8,5{239f029635181d89655d9f5197ced0c7530b2a0cc9cbc7d1798f9f7c796b465f} στο 10{239f029635181d89655d9f5197ced0c7530b2a0cc9cbc7d1798f9f7c796b465f}.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΓΛΥΤΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΜΑΣ;

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση