Δίκτυο Αιγαίιου για τη διασύνδεση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου

 

Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

”Τα μικρά νησιά, ως ιδιαίτερα ευπαθή οικοσυστήματα, επιδέχονται μόνον ήπια τεχνικά έργα και παρεμβάσεις, και το ίδιο ισχύει και για τα ενεργειακά έργα. Έτσι, ανέχονται μόνον ήπιο ενεργειακό σύστημα, το οποίο πρέπει να είναι πάντοτε τοπικό, χαμηλής ή μεσαίας τάσης, ή να συνίσταται στην εφαρμογή μεθόδων  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές του φυσικού περιβάλλοντος, όπως είναι η ηλιακή, αιολική κ.λπ. ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά συστήματα κ.λπ. Σύμφωνα λοιπόν με τον ειδικότερο κανόνα, κατά τον οποίο η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να έχει ως όριο τη φέρουσα ικανότητα των μικρών νησιών, ήπιο και βιώσιμο ηλεκτρικό δίκτυο μικρής νήσου δεν μπορεί ποτέ να είναι μείζον δίκτυο υψηλής τάσης, γιατί ένα τέτοιο δίκτυο αντιστρατεύεται και βλάπτει τη βιωσιμότητα του νησιού ως ιδιαιτέρου και αυτοτελούς οικοσυστήματος, ενθαρρύνοντας την υπέρμετρη τουριστική και οικιστική ανάπτυξή του”.

 

. . . . . . . . . . .

Η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα (τάχα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των νησιών) ήταν ο αρχικός σχεδιασμός της ΔΕΗ τη δεκαετία του 1990, αλλά μετά από τις έντονες αντιδράσεις των νησιωτικών κοινωνιών που προσέφυγαν στο ΣτΕ αυτή η σκέψη για τη διασύνδεση εγκαταλείφθηκε.

Τα τελευταία χρόνια επανέρχεται το θέμα της διασύνδεσης με αντίστροφη όμως πορεία, όπου πλέον προτάσσεται, φανερά και απροσχημάτιστα, η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τα νησιά προς την ηπειρωτική χώρα. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα προέρχεται από δεκάδες αιολικά πάρκα που θα εγκατασταθούν μαζικά σε ολόκληρη της νησιωτική επικράτεια. Ο προτεινόμενος αριθμός ανεμογεννητριών ανά νησί προβληματίζει: 111 α/γ στη Σκύρο, 85 στη Σέριφο, 2.561 στην Εύβοια, κ.τ.λ. (Δείτε αναλυτικό χάρτη στο τέλος του κειμένου)

Χιλιάδες υπερμεγέθεις ανεμογεννήτριες στο νησιωτικό χώρο με τις συνεπακόλουθες όμως καταστροφικές για το φυσικό τοπίο και τον τουρισμό συνέπειες από την βίαιη αυτή εκβιομηχάνιση. Κάθε νησί κι ένα εργοστάσιο παραγωγής αιολικής ενέργειας για εξαγωγή στην ηπειρωτική χώρα. Στόχος, λοιπόν, της διασύνδεσης σήμερα δεν είναι η αυτάρκεια κάθε νησιού, αλλά η μετατροπή του σε τόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα αιολικά πάρκα. Ο μόνος ωφελημένος από αυτή την εξέλιξη θα είναι τα καρτέλ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που κερδίζουν από την παχυλή επιδότηση στην κατασκευή και την πώληση της ενέργειας, ενώ σίγουρα χαμένος θα είναι ο ντόπιος πληθυσμός που όχι μόνο θα πληρώνει πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος αλλά και θα δει τον τόπο του να χάνει σε ελκυστικότητα και χαρακτήρα

Παρά τις παλαιότερες αντίθετες αποφάσεις του ΣτΕ, το οποίο είχε κρίνει ότι η ένταξη των μικρών νησιών στο μείζον δίκτυο υψηλής τάσης είναι αντίθετη στη φέρουσα ικανότητα των νησιών αυτών, γιατί δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διατάραξη του εύθραυστου οικοσυστήματος αλλά και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντός τους, παρατηρούμε σήμερα ένα πισωγύρισμα, όπου τα όρια κάθε νησιού αγνοούνται μπροστά στη βεβιασμένη ανάγκη παραγωγής, δήθεν καθαρής ενέργειας.

Αναρωτήθηκε άραγε κανείς πού οδηγούνται τα νησιά με τέτοια τεράστια για το μέγεθός τους έργα; Τι επιπτώσεις θα έχει στα ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα η εγκατάσταση βιομηχανικών αιολικών πάρκων, τα οποία για να αναπτυχθούν και εγκατασταθούν προϋποθέτουν την ύπαρξη της πολυπόθητης διασύνδεσης;

Οι ιδιαιτερότητες των νησιών, (όσες έχουν απομείνει) είτε είναι φυσιογνωμικές είτε πολιτισμικές, έχουν ένα κοινό γνώρισμα, μια προϋπόθεση: Το μέτρο και τους περιορισμούς που επιβάλλουν τα όρια των πόρων, όπως γης, νερού, υλικών, ενέργειας… Από την κλίμακα των οποίων καθορίζεται η ταυτότητά τους, η δε παραβίασή τους συνεπάγεται, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ισοπέδωση.

Την καταστρατήγηση των ορίων της φέρουσας ικανότητας  και τη συνεπαγόμενη αποδιάρθρωση του νησιωτικού μικροκόσμου ακολουθεί και η άμεση αλλοίωση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και του παραδοσιακού μοναδικού περιβάλλοντος των «χειροποίητων νησιών». Τα νησιά του Αιγαίου δεν είναι μόνον ευπαθή οικοσυστήματα αλλά και εστίες πολιτισμού πολλών χιλιετιών με παγκόσμια ακτινοβολία.

Οι επιπτώσεις από την κατασκευή αιολικών πάρκων σε άλλες περιοχές είναι ήδη ορατές:

– Διανοίξεις δρόμων, δίκτυα και ΥΣ, στις τελευταίες ερημικές τοποθεσίες

– αποψίλωση βουνών και λόφων

– εξαφάνιση ενδιαιτημάτων μικρών ζώων

– θόρυβος και συνεχής κίνηση πτερυγίων εκεί που έπρεπε να βασιλεύει η σιωπή

Τα γιγάντια αιολικά πάρκα δεν μπορούν να ενταχθούν στο ήπιο και μικρής κλίμακας νησιωτικό τοπίο. Το ασύμβατο μέγεθός τους θα επισκιάσει όλα τα πολύτιμα στοιχεία του φυσικού και πολιτιστικού χώρου τους. Αν προσθέσουμε τις επεμβάσεις για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων τότε μιλάμε για πλήρη αλλοίωση της φυσιογνωμίας των νησιών.

Όμως η αρνητική επίδραση της διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα πάει πιο βαθιά. Καλλιεργείται η ψευδής εντύπωση της άφθονης ενέργειας που έρχεται από μακριά και συνοδεύεται από την ανεξέλεγκτη χρήση και την αλόγιστη δόμηση. Ακολουθεί η παραμόρφωση του τοπίου από τη δημιουργία παράνομων οικοδομικών συγκροτημάτων, οικισμών κλπ. με άμεσο αποτέλεσμα τη δραματική υποβάθμιση των νησιών και τον συνακόλουθο οικονομικό μαρασμό τους που μόνο στον ποιοτικό τουρισμό και στις εναλλακτικές μορφές του, στις μικρές βιολογικές καλλιέργειες, θα μπορούσαν να στηριχθούν για να επιβιώσουν μακροπρόθεσμα.

Όσο για το «επιχείρημα» της αντικατάστασης των ρυπογόνων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στα νησιά με ηλεκτρικό ρεύμα που θα εισαχθεί από το ηπειρωτικό σύστημα, έτσι ώστε να καθίσταται αναγκαία η διασύνδεση, είναι ένα πρόσχημα αλλά και ένα «δόλωμα» που πρέπει να το σκεφθούν πολύ καλά οι νησιώτικες κοινωνίες.

Και μόνον το τερατώδες κόστος της εγκατάστασης του καλωδίου της διασύνδεσης, που ξεπερνά κατά τους υπολογισμούς της ίδιας της ΔΕΗ ή της ΔΕΣΜΗΕ τα 700.000.000 ευρώ, και μάλιστα σε καιρούς τέτοιας οικονομικής δυσπραγίας, θα έπρεπε να κάνει όλους τους νησιώτες πολύ προσεκτικούς, μπροστά στο επιχείρημα ότι «η διασύνδεση γίνεται για να έχουν τα νησιά καθαρό ρεύμα και για να απαλλαγούν από τους ρυπογόνους πετρελαιοβόρους σταθμούς της ΔΕΗ». Ας αφήσουμε βέβαια κατά μέρος το ότι τα κεφάλαια για τη διασύνδεση θα είναι από δημόσιους πόρους, ενώ τα κέρδη από τη λειτουργία των άγρια επιδοτούμενων αιολικών πάρκων ασφαλώς ιδιωτικά.

Η επί δεκαετίες πλήρης αδιαφορία της ΔΕΗ αλλά και του κεντρικού κράτους για τη ρύπανση που προξενούν οι σταθμοί αυτοί στα νησιά, καταδεικνύει με σαφήνεια ότι μόνον την αντιμετώπιση της ρύπανσης αυτής δεν σκέφτοναι εκείνοι που αποφάσισαν για την πραγματοποίηση της περιβόητης διασύνδεσης. Άλλωστε οι τρόποι για τη μείωση της ρύπανσης είναι διαθέσιμοι σήμερα με απείρως μικρότερα απαιτούμενα κεφάλαια.

Ο στόχος είναι φανερός και απροσχημάτιστος πλέον.

Η διασύνδεση γίνεται μόνον και μόνον για τη γιγάντωση των αιολικών πάρκων στα νησιά του Αιγαίου. Οι νέοι σχεδιασμοί δεν περιγράφουν πλέον απλά αιολικά πάρκα αλλά «συγκροτήματα» αιολικών πάρκων και μάλιστα με την χωροθέτησή τους εντελώς ανεξέλεγκτη, λόγω «υψίστου εθνικού συμφέροντος». Αν οι πυλώνες ήταν ανεπιθύμητοι τα επικείμενα συγκροτήματα αιολικών πάρκων θα είναι η νέα πραγματικότητα των νησιών με πολλαπλάσιες αρνητικές επιπτώσεις στις νησιώτικες κοινωνίες.

Και είναι, σήμερα, παγκοσμίως αποδεκτό ότι τουριστική αξιοποίηση, εναλλακτική ή μή, είναι ασύμβατη με τα συγκροτήματα αιολικών πάρκων. Πολύ περισσότερο για νησιά με το εύθραυστο τοπίο και την ευαίσθητη βιοποικιλότητα των μικρών ελληνικών νησιών.

Και τέλος θέλουμε να τονίσουμε ότι η σημερινή αλλά και η στο πολύ εγγύς μέλλον αναπτυσσόμενη τεχνολογία στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι σε θέση να δώσει ικανοποιητικές, καθαρές και φιλικές λύσεις στα νησιά του Αιγαίου. Εκείνο όμως που απαιτείται είναι ο σχεδιασμός με βάση τις αρχές της φέρουσας ικανότητας του κάθε νησιού, της διασποράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της εξοικονόμησης στην κατανάλωσή της.

14.1.2010

ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

. . . . . . . . . . .

 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Oι ανάγκες των νησιών του Αιγαίου σε ηλεκτρική ενέργεια μπορούν να καλυφθούν με περίπου 1.200 MW.

Το σύνολο της προτεινόμενης ισχύος από αιολικά πάρκα που είχαν λάβει άδειες από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) μέχρι (15.7.2006) ήταν, – 5467,09 MW.

ΙΣΧΥΣ (MW) ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Κέα

 • 1,60 ΚΕΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ
 • 3,60 ΚΕΑΣ ΠΑΟΥΡΑΣ

Γυάρος

 • 300 MW, από προτεινόμενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου που έχει υποβάλει η εταιρεία ΙΤΑ (International Techological Applications)

Μήλος

 • 800 MW, στα νησιά Μήλο, Κίμωλο, Πολύαιγο και Σέριφο από τον όμιλο Μυτιληναίου
 • 0,60 ΜΗΛΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΡΡΑΧΗ
 • 0,85 ΜΗΛΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΝΟΡΑΧΗ
 • 1,20 ΜΗΛΟΥ ΚΟΥΤΣΟYΝΟΡΑΧΗ
 • 0,6 MW Αιολικά Πάρκα Κυκλάδων Α.Ε

Σέριφος

 • 260 MW, η προτεινόμενη ισχύς από τον Μυτιληναίο με την εγκατάσταση 87 ανεμογεννητριών, στο βόρειο τμήμα τoυ νησιού

Σίφνος

 • 1,20 ΣΙΦΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙ/ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

Άνδρος

 • 170 MW, οι Κοπελούζος – Σαμαράς, σχεδιάζουν την εγκατάσταση 4 αιολικών πάρκων, τα 3 εξ’ αυτών εντός περιοχής Natura στην Άνδρο
 • 15,30 ΚΟΡΘΙΟΥ ΡΑΧΗ /ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
 • 15,30 ΚΟΡΘΙΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ-ΚΟΡΘΙ
 • 4,50 ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΜΑΡΑΘΙΑ ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ
 • 12,00 ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΜΑΚΡΟΤΑΝΤΑΛΟ ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ

Τήνος

 • 50 MW, ισχύς προτεινόμενων αιολικών πάρκων από τους: Κοπελούζος – Σαμαράς
 • 1,80 ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΚΑΜΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ/ΠΡΑΣΣΑ ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ
 • 1,20 ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΚΑΜΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ
 • 0,40 ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ
 • 4,50 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΑΜΑΔΟΣ ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ

Σύρος

 • 2,64 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΙΓΓΑΣ
 • 0,20 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΒΟΥΛΙΑΣ
 • 2,40 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΜΑΥΡΟΡΓΙΟΣ
 • 0,60 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΧΑΛΑΡΑ
 • 0,6 Δήμος Ανω Σύρου
 • 1,20 ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΙΓΓΑΣ
 • 0,6 Δήμος Ποσειδωνίας
 • 2,4 Δήμος Ποσειδωνίας

Μύκονος

 • 0,30 ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ
 • 0,90 ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ
 • 1,20 ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
 • 1,80 ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΑΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΦΥΛΛΑΔΙΑ – ΣΟΥΖΟΣ)
 • 1,80 ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΗΓΑΝΙ
 • 0,9 Καρλές Δημήτριος
 • 1,8 Αιολική Λαγκαδά Μυκόνου- ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ
 • 1,2 ΕΝΕΡΚΑ Α.Ε.

Νάξος

 • 108 MW, ισχύς προτεινόμενων αιολικών πάρκων από από τους: Κοπελούζος – Σαμαράς
 • 1,20 ΝΑΞΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ
 • 7,56 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΑΜΜΟΜΑΞΗ

Πάρος

72 MW, ισχύς προτεινόμενων αιολικών πάρκων από τους: Κοπελούζος – Σαμαράς

 • 3,00 ΠΑΡΟΥ ΑΝΕΦΑΝΙΔΕΣ/ΚΑΜΑΡΕΣ

Αντίπαρος

 • Οι όμιλοι Κοπελούζου – Σαμαρά (DAMCO Energy), σχεδιάζουν εγκατάσταση αιολικών πάρκων αγνώστου ισχύος

Αμοργός

 • 0,50 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ

Σαντορίνη

 • 1,32 ΘΗΡΑΣ ΑΓ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ/ΛΟΥΡΟΙ

Ίος

 • 0,60 ΙΗΤΩΝ ΠΥΡΓΟΣ
 • 0,56 ΙΗΤΩΝ ΠΕΛΕΚΑΝΙΑ ΙΟΥ
 • 0,6 MW Ιακωβίδης ΕΠΕ- SIGMA X.ΦΕΙΔΑΣ ΑΒΕΕ
 • Ο όμιλος Κοπελούζου – Σαμαρά σχεδιάζει εγκατάσταση αιολικών πάρκων αγνώστου ισχύος στην Ίο

Σίκινος

 • Ο όμιλος Κοπελούζου – Σαμαρά σχεδιάζει εγκατάσταση αιολικών πάρκων αγνώστου ισχύος στη Σίκινο

Φολέγανδρος

 • Ο όμιλος Κοπελούζου – Σαμαρά σχεδιάζει εγκατάσταση αιολικών πάρκων αγνώστου ισχύος στη Φολέγανδρο

Κουφονήσια

 • Ο όμιλος Κοπελούζου – Σαμαρά σχεδιάζει εγκατάσταση αιολικών πάρκων αγνώστου ισχύος στα Κουφονήσια
 • ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 1596,73

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 • 676 MW, από τα 19 προτεινόμενα αιολικά πάρκα της εταιρία ΡΟΚΑΣ
 • 0,83 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΑ ΚΡΑΤΗΓΟΥ
 • 2,50 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΑ/ΚΡΑΤΗΓΟΥ
 • 2,70 ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 682,03

ΛΗΜΝΟΣ

 • 586 MW από τα 15 προτεινόμενα αιολικά πάρκα της εταιρία ΡΟΚΑΣ
 • 1,3 MW ΔΕΗ Α.Ε.
 • 0,60 ΜΟΥΔΡΟΥ ΤΟΥΡΛΙ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ
 • 1,30 ΜΟΥΔΡΟΥ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 589,2

ΧΙΟΣ

 • 374 MW από τα 10 προτεινόμενα αιολικά πάρκα της εταιρία ΡΟΚΑΣ
 • 0,30 ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΙΠΟΣ
 • 0,15 ΑΑΜΑΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ
 • 0,80 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑ
 • 0,80 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΣΚΑΛΑ
 • 0,28 ΑΜΑΝΗΣ ΡΟΧΙΑΔΕΣ
 • 0,28 ΑΜΑΝΗΣ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ΚΕΡΑΜΟΥ
 • 0,60 ΑΜΑΝΗΣ ΑΜΑΝΗ
 • 0,56 ΑΜΑΝΗΣ ΚΟΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ/ΝΕΜΟΥΡΙΑ
 • 0,28 ΑΜΑΝΗΣ ΤΡΕΙΣ ΜΥΛΟΙ
 • 0,60 ΑΜΑΝΗΣ ΚΟΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ/ΝΕΜΟΥΡΙΑ
 • 0,60 ΑΜΑΝΗΣ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ
 • 0,60 ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΚΟΦΙΝΑΣ
 • 0,6 MW Αιγαιοηλεκτρική Αναπτυξιακή Α.Ε.
 • 0,6 MW Ανανεώσιμα Αιγαίου ΕΠΕ

ΣΥΝΟΜΟ 381,05

ΙΚΑΡΙΑ

 • 310 ΜW είναι η προτεινόμενη ισχύς από αιολικά πάρκα στο Δήμο Ραχών

ΣΑΜΟΣ

 • 1,00 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ
 • 0,60 ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΕΦΑΛΕΣ ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
 • 0,75 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ
 • 1,20 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ
 • 1,80 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΦΤΕΡΙΑΣ
 • 0,84 ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΕΦΑΛΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
 • 0,70 ΑιΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ
 • 0,60 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
 • 0,7 ΔΕΗ Α.Ε.-ΔΕΜΕ
 • 0,6 ΔΕΗ Α.Ε.-ΔΕΜΕ

ΣΥΝΟΛΟ 7,62

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

 

Ρόδος

 • 11,05 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ
 • 5,25 ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΒΙΓΛΑ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ
 • 12,00 ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΙΘΑΝΙΤΗΣ
 • 17,85 ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΗ/ΒΙΓΛΑ/ΚΑΤΑΒΙΑ
 • 3,30 ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΧΑΛΑΤΑΣ
 • 7,85 Δήμου Νότιας Ρόδου Σταυρωτή /Βίγλα/ Καταβιά

Κάρπαθος

 • 0,50 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ – ΚΑΟΥΡΙ
 • 0,45 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΙΑΡΤΗΣ

Κως

 • 4,20 ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΡΟΤΗΡΙ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ
 • 3,60 ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΥΒΑΣ ΝΗΣΟΣ ΚΩ
 • 1,80 ΚΩ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
 • 3,80 ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΡΑΤΗΡΙ ΝΗΣΟΥ ΚΩ

Λέρος

 • 4,20 ΛΕΡΟΥ ΜΕΜΙΓΚΑΡΙΑ

Λειψοί

 • 0,60 ΛΕΙΨΩΝ ΣΚΑΦΗ
 • 1,70 ΛΕΙΨΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Κάλυμνος

 • 1,80 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΒΟΥΤΣΑΝΙ

Κάσος

 • 1,32 ΚΑΣΟΥ ΠΟΛΙΟΝ

Πάτμος

 • 1,32 ΠΑΤΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΟΜΒΟΣ

Σύμη

 • 0,33 ΣΥΜΗΣ ΕΞΩ ΒΟΥΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 82,92

ΕΥΒΟΙΑ

 • 0,40 ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΜΟΜΙΛΙ
 • 3,6MW Δήμου Αυλώνος Πλατύ Βουνό – Τούρλα – Κούτουπα
 • 1,20 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΙ
 • 1,80 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
 • 1,80 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙ-ΜΟΥΛΙΘΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
 • 4,20 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
 • 3,60 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΜΠΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
 • 9,00 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥΡΛΑ
 • 12,60 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ/ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ ΚΟΜΗΤΟΥ ΚΑΦΗΡΕΩΣ
 • 11,40 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΤΣΟΥΚΚΑ ΚΟΜΗΤΟΥ ΚΑΦΗΡΕΩΣ
 • 27,90 ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ, (24MW σε λειτουργία και 3,9ΜW σε διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης)
 • 7,80 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ/ΣΠΑΤΑ
 • 1,50 ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΠΥΡΓΟΛΟΥΨΙ/ΛΙΑΖΑΡΙ
 • 5,00 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΣΤΡΙ
 • 0,78 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
 • 10,20 ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ ΤΣΙΛΙΚΟΚΑ
 • 12,00 ΔΥΣΤΙΩΝ ΤΣΟΥΚΑ ΤΣΟΥΓΚΑΡΙ
 • 12,00 ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΓΚΕΡΚΙ-ΠΥΡΓΑΡΙ
 • 1,20 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΛΙΝΟΥΣΙΖΑ/ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙ
 • 11,40 ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ/ΜΥΡΤΙΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ
 • 14,40 ΔΥΣΤΙΩΝ ΓΑΘΟΥΜΕΝΟ/ΒΡΑΧΑΚΙ
 • 9,00 ΔΥΣΤΙΩΝ ΣΚΟΠΙΕΣ ΖΑΡΑΚΩΝ
 • 1,50 ΔΥΣΤΙΩΝ ΛΙΟΥΤΣΑ
 • 36,00 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ – ΜΑΡΚΟΥΡΗ- ΙΣΙΩΜΑΤΑ
 • 25,80 ΣΤΥΡΑΙΩΝ & ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΝΤΑΡΔΙΖΑ/ΓΚΟΥΡΑ -ΛΟΥΤΣΑ
 • 19,20 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟ – ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ
 • 28,80 ΔΥΣΤΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ
 • 2,50 ΔΥΣΤΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ
 • 7,40 ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ
 • 9,00 ΣΤΥΡΑΙΩΝ & ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ-ΒΡΕΘΕΛΑ
 • 9,00 ΔΥΣΤΙΩΝ ΜΕΣΟΚΗΠΙ
 • 18,90 ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΕΞΩΣΤΗΣ
 • 7,20 ΔΥΣΤΙΩΝ ΒΟΥΡΕΖΑ
 • 10,80 ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
 • 6,30 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΠΥΡΓΑΡΙ/ΝΤΑΡΔΙΖΑ
 • 19,80 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΓΚΑΛΟΣΙ/ΡΙΚΕΖΑ
 • 19,80 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΠΙΛΑ-KYMH
 • 22,50 ΔΥΣΤΙΩΝ ΑΓΡΙΑΧΛΑΔΙΑ
 • 9,90 ΔΥΣΤΙΩΝ ΠΥΡΓΑΡΙ
 • 11,22 ΔΥΣΤΙΩΝ ΤΣΙΚΝΑ/ΠΡΙΝΙΑ/ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛIΑΣ-ΠΥΡΓΑΡΙ
 • 6,75 ΔΥΣΤΙΩΝ ΠΥΡΓΑΡΙ
 • 10,80 ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΕΡΒΟΥΝΙ/ΒΟΡΙΝΑ ΛΙΘΑΡΙΑ
 • 7,65 ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑ ΛΑΚΚΑ
 • 5,40 Κ. ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΝΤΟΥΓΚΖΑ-ΑΝΤΙΑΣ
 • 15,30 Κ. ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΤΣΟΥΚΑ/ΣΚΟΥΡΑ
 • 20,00 ΔΙΡΦΥΩΝ ΡΑΧΕΣ/ΠΟΡΤΙΤΣΕΣ
 • 5,10 ΔΙΡΦΥΩΝ ΨΕΙΡΑ-ΛΑΚΚΑ
 • 5,10 ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΨΕΙΡΑ-ΛΑΚΚΑ
 • 11,05 ΑΥΛΩΝΟΣ ΠΟΥΝΤΑ
 • 15,30 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣ
 • 11,05 ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ
 • 9,35 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΧΕΛΩΝΑ
 • 16,15 ΚΑΡΥΣΤΟΥ & ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΛΥΚΟΥΡΔΙ/ΠΛΑΚΩΤΑ
 • 3,60 ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥΛΟΨΗ/ΛΙΑΖΑΡΙ,
 • 24,42 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • 24,00 ΑΥΛΩΝΟΣ ΚΟΤΡΩΝΑΚΙΑ/ΔΡΥΜΟΣ/ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
 • 1,80 ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΦΙΚΘΙ
 • 12,00 Κ. ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΠΥΡΓΟΣ
 • 6,80 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ
 • 25,00 ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΚΟΠΡΙΣΕΖΑ-ΦΩΛΙΑ-ΚΙΑΦΑ ΜΗΝΟΥ
 • 0,80 ΣΚΥΡΟΥ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΟΣ
 • 17,85 ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΑΤΗ-ΑΕΤΟΣ
 • 18,60 ΣΤΥΡΑΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ /ΤΣΟΥΚΑ
 • 12,60 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΑΣΠΡΗ ΡΑΧΗ/ ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ
 • 39,95 ΚΗΡΕΩΣ ΚΕΔΡΟΣ-ΧΟΝΔΡΗ ΡΑΧΗ
 • 22,00 ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΚΛΕΦΤΟΣΠΗΛΙΑ
 • 22,00 ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ
 • 3,60 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ
 • 24,65 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΟΡΤΕΣ/ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ/ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ/ΠΛΑΚΩΤΑ
 • 24,00 ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΚΛΕΦΤΟΣΠΗΛΙΑ
 • 1,80 ΚΥΜΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΞΥΛΙΘΟΥ
 • 15,30 ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΟΡΟΣ ΚΑΝΤΗΛΙ
 • 13,50 ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟ
 • *236 MW, από 7 αιτούμενα αιολικά πάρκα στη νότια Καρυστία
 • *144 ΜW, από 4 αιτούμενα αιολικά πάρκα στο Δήμο Μαρμαρίου
 • *74 MW, από 2 αιτούμενα αιολικά πάρκα στην Κοιν. Καφηρέα
 • *18,4 MW, από 1 αιτούμενο αιολικό πάρκο στο Δήμο Στυραίων

ΣΥΝΟΛΟ 1358,27

 

Σκύρος

 • 39 ΣΚΥΡΟΥ ΚΟΥΚΝΑ-ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ-ΒΑΘΥ ΒΑΘΡΑΚΙ
 • 36 ΣΚΥΡΟΥ ΓΛΗΓΟΡΗ-ΦΑΝΟΦΤΗ-ΠΛΑΚΑ
 • *517 MW, από 17 αιτούμενα αιολικά πάρκα

ΣΥΝΟΛΟ 592

 

ΚΡΗΤΗ

 

Λασίθι

 • 9,90 ΛΕΥΚΗΣ ΧΑΝΔΡΑΣ
 • 0,50 ΛΕΥΚΗΣ ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ ΧΟΡΔΑΚΙ
 • 5,00 ΣΗΤΕΙΑΣ ΒΙΓΛΙ
 • 10,00 ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΓΡΙΛΙΔΑ/ΒΕΛΗΡΑΣ
 • 10,00 ΣΗΤΕΙΑΣ ΒΟΥΒΑΛΟΙ/ΜΕΓ. ΜΟΥΡΙ/ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ ΚΡΥΩΝ
 • 3,00 ΙΤΑΝΟΥ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ
 • 7,65 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΒΡΟΥΧΑ
 • 1,20 ΛΕΥΚΗΣ ΜΑΡΕ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΗΡΟΥ
 • 4,50 ΙΤΑΝΟΥ ΧΩΝΟΣ
 • 4,62 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΜΑΙΛΟΓΓΟΣΙ
 • 2,70 ΙΤΑΝΟΥ ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΕΣ/ΠΙΣΚΟΛΑΚΟΣ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
 • 3,00 ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ ΚΡΥΩΝ
 • 4,80 ΙΤΑΝΟΥ ΓΙΔΑΡΙ/ΒΙΓΛΙ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΚΕΡΑΤΙΑΣ)
 • 0,60 ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ ΚΡΥΩΝ
 • 3,00 ΙΤΑΝΟΥ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ
 • 2,50 ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΥΒΟΛΟ ΑΧΛΑΔΙΩΝ
 • 1,20 ΣΗΤΕΙΑΣ ΒΙΓΛΙ
 • 1,20 ΣΗΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΓΡΙΛΙΔΑ – ΒΕΛΗΡΑΣ
 • 1,20 ΣΗΤΕΙΑΣ ΒΟΥΒΑΛΙ – ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΥΡΙ – ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ ΚΡΥΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 76,57

Ηράκλειο

 • 3,60 ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
 • 14,45 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΕΡΔΙΚΟΚΟΡΥΦΗ
 • 1,20 ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΟΥΡΛΟΥ
 • 4,95 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΝΤΑΓΑ ΣΤΗΝ
 • 5,25 ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙ
 • 6,30 ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΠΑΝΩΣΗΦΗ
 • 7,20 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ
 • 5,95 ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΒΟΣΚΕΡΟ

ΣΥΝΟΛΟ 48,9

Ρέθυμνο

 • 7,20 ΛΑΜΠΗΣ ΑΚΟΥΜΙΑ
 • 9,90 ΛΑΜΠΗΣ ΝΟΤΙΚΟ -ΚΟΠΡΙΝΟ
 • 2,40 ΛΑΜΠΗΣ ΑΣΙΔΕΡΩΤΟ
 • 3,60 ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑ
 • 5,00 ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 28,10

Χανιά

 • 4,25 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΒΑΡΔΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΝΩΝ
 • 0,95 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ
 • 5,40 ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ ΒΑΡΔΙΑ
 • 1,70 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΒΑΡΔΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΝΩΝ
 • 6,30 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΠΟΥΡΑ
 • 2,40 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΟΜΑΝΙΤΕ
 • 2,70 ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΡΥΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ 23,70

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

5467,09 MW

15.7.2006

(Όλα τα στοιχεία εκτός από αυτά με αστερίσκο προέρχονται από τη Ρ.Α.Ε.)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση