Ρόδος

Εισαγγελικός έλεγχος σε άδειες υπεραγορών

Την παρέμβαση του Τμήματος ΠΕΧΩ Δωδεκανήσου, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τον ποινικό και πειθαρχικό κολασμό αρμοδίων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου ζητούν με αναφορά – καταγγελία που υπέβαλαν τρείς κάτοικοι Ιαλυσού που υποστηρίζουν, με επίκληση αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων, ότι παραβαίνεται συστηματικά ο νόμος προκειμένου να εξασφαλιστούν οικοδομικές άδειες για την κατασκευή υπεραγορών στο νησί της Ρόδου!!

Οι τρείς κάτοικοι Ιαλυσού, εκ των οποίων η μια δικηγόρος, προσέφυγαν μάλιστα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς αιτούμενοι την αναστολή και ακύρωση της νέας οικοδομικής αδείας που έχει εκδοθεί για την εταιρεία Carrefour Μαρινόπουλος στην οδό Ηρακλειδών, ενώ στην καταγγελία τους αναφέρουν ότι τόσο στην προκείμενη υπόθεση όσο και σε ακόμη δύο, που αφορούν την κατασκευή υπεραγορών στην πόλη της Ρόδου, αρμόδιοι της πολεοδομίας της Νομαρχίας αγνοούν προκλητικά αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων!

Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ Κ. Μπούτσικος έχει παραγγείλει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη διενέργεια σχετικής προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως αναφέρουν στην καταγγελία τους από το έτος 2004, επιχειρείται από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», η ανέγερση ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – διώροφου καταστήματος τροφίμων με υπόγειο βοηθητικών χώρων, συνολικού εμβαδού 1987 τ.μ. (το ισόγειο και ο πρώτος όροφος) και 582,80 τ.μ. (το υπόγειο), εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου Ιαλυσού, όπου ισχύει η χρήση γης της γενικής κατοικίας, στην μία πλευρά του οικοπέδου και η χρήση της αμιγούς κατοικίας στις τρεις άλλες πλευρές του.

Αρχικά μετά από αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτελέσεως της υπ΄αριθμό 483/2004 οικοδομικής αδείας, κατά της οποίας προσέφυγαν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, άλλοι κάτοικοι του δήμου της Ιαλυσού, διατάχθηκε με προσωρινή διαταγή, η διακοπή των εργασιών και στη συνέχεια με την υπ΄ αριθμό 41/2005 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η αναστολή των εργασιών μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως.

Επί της αιτήσεως ακυρώσεως εκδόθηκε η υπ΄ αριθμό 2247/2005 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την αίτηση ακυρώσεως των κατοίκων της Ιαλυσού, κατά της οποίας, ασκήθηκε από αυτούς στη συνέχεια ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έφεσή, η οποία με την υπ΄ αριθμό 3351/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή και ακυρώθηκε η υπ΄ αριθμό 483/2004 οικοδομική άδεια του Τ.Π.& Π.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.

Παράλληλα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τόσο στην περιοχή του δήμου Ιαλυσού, όσο και στην περιοχή του δήμου Αφάντου, εκδόθηκαν σε περιοχές όπου ισχύει η χρήση γενικής κατοικίας, οικοδομικές άδειες για την ανέγερση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από αντίστοιχες εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα υπεραγορών τροφίμων.

Όπως υποστηρίζουν παρακάτω στο δήμο Ιαλυσού, στην περιοχή Ιξιά, η εταιρεία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ Ο.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά και μόνο στην εκμετάλλευση υπεραγορών τροφίμων, δυνάμει την υπ΄ αριθμ. 569/11.10.2005 οικοδομικής άδειας, που εξέδωσε η Διεύθυνση Πολεοδομίας Ρόδου της Ν.Α. Δωδεκανήσου και της από 18 Δεκεμβρίου 2006 (χωρίς αύξοντα αριθμό) πράξης αναθεώρησής της ζήτησε την ανέγερση καταστήματος επιφανείας 1.440,45 τ.μ..

Με την υπ΄ αριθμό 75/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, αρχικά ανεστάλη η υπ΄ αριθμό 569/11.10.2005 οικοδομική άδεια η οποία ονομάσθηκε για τις ανάγκες της εταιρίας “αναθεωρημένη” αφού είχε προηγηθεί, η έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής της, ενώ στη συνέχεια με την υπ΄ αριθμό 1.663/2008 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, η παραπάνω άδεια ακυρώθηκε οριστικά.

Επισημαίνουν ότι επ΄ ονόματι της ίδιας εταιρίας, η Διεύθυνση Πολεοδομίας είχε χορηγήσει αρχικά την υπ΄ αριθμό 569/11.10.2005 οικοδομική άδεια, η οποία αφορούσε «μικτό κατάστημα τροφίμων», ολικής επιφάνειας ορόφων 1.869,56 τ.μ., η ισχύς της οποίας ανεστάλη, από την ίδια Διεύθυνση, επ΄ αόριστον με την υπ΄ αριθμό ΧΟΠ8421,ΧΟΠ 8377/7.12.2005 απόφαση της.

Κατά της παραπάνω αποφάσεως προσέφυγε η δικαιούχος της αδείας εταιρία, ακυρωθείσας της αιτήσεως της με την υπ΄ αριθμό 1268/2006 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Σημειώνουν ακόμη ότι κατά της παραπάνω οικοδομικής αδείας είχε προσφύγει και ο δήμος της Ιαλυσού, αιτούμενος και αυτός την ακύρωσή της, η συζήτηση της αιτήσεως του οποίου, ματαιώθηκε , γιατί εν τω μεταξύ είχε εκδοθεί η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Υποστηρίζουν ακόμη ότι στο δήμο Αφάντου, επ΄ ονόματι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.» εκδόθηκε η υπ΄ αριθμό 601/27.9.2007 οικοδομική άδεια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ρόδου της Ν.Α. Δωδεκανήσου, με την οποία είχε χορηγηθεί άδεια ανεγέρσεως καταστήματος επιφανείας 1.331,05 τ.μ..

Η ισχύς της παραπάνω αδείας, έχει ανασταλεί με την υπ΄ αριθμό 826/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού προηγουμένως με την από 25/2/2008 προσωρινή απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, είχε διαταχθεί η αναστολή των οικοδομικών εργασιών έως την έκδοση της παραπάνω αποφάσεως. Σημειώνουν ότι οι εργασίες στην οικοδομή την οποία αφορούσε η παραπάνω οικοδομική άδεια, εκτελούνται επί οκτάμηνο περίπου, χωρίς την ύπαρξη καν οικοδομικής αδείας και για το λόγο αυτό διεκόπησαν με σήμα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, μετά από καταγγελία πολιτών.

Υποστηρίζουν παραπέρα ότι ενώ ήδη είχε ακυρωθεί μία οικοδομική άδεια και είχε ανασταλεί η ισχύς και η εκτέλεση μία άλλης, με τις παραπάνω αποφάσεις, ανωτάτων δικαστηρίων, η Πολεοδομία της Νομαρχίας εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 218/17/7/2009 οικοδομική άδεια για την «ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», στο ίδιο ακίνητο και για το ημιτελές ανεγερθέν επ΄ αυτού κτήριο.

Εγκρίθηκε συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν, η ανέγερση ενός καταστήματος επιφανείας των ορόφων του κτιρίου είναι 1.999,74 τ.μ., από την οποία τα 983,38 τ.μ. του ισογείου αποτελούν χώρο πώλησης τροφίμων, τα 17,98 τ.μ. του υπογείου -προσμετρώμενα στο συντελεστή δόμησης- και τα 582,80 τ.μ. επίσης του υπογείου – μη προσμετρούμενα στο συντελεστή δόμησης- αποτελούν βοηθητικούς χώρους του καταστήματος, ενώ τα 998,38 τ.μ. του πρώτου ορόφου, σύμφωνα με την παραπάνω άδεια αφορούσαν χρήση γυμναστηρίου.

Κατά της παραπάνω αδείας προσέφυγε και πάλι ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, κάτοικος του δήμου Ιαλυσού, ζητώντας την αναστολή εκτελέσεως της και την ακύρωσή της. Επί της αιτήσεως αναστολής εκδόθηκε η από 30/7/2009 προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία διατάχθηκε προσωρινά η αναστολή των οικοδομικών εργασιών και στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ΄ αριθμό 156/2009 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου με την οποία ανεστάλη η ως άνω οικοδομική άδεια, έως την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως.

Η αιτούσα κάτοικος της Ιαλυσού παραιτήθηκε της αιτήσεως της και η εταιρία επιδιώκει τη συνέχιση των εργασιών και την ολοκλήρωση της οικοδομής.

Όπως έγραψε η “δ” η Πολεοδομία της Νομαρχίας ανανέωσε την άδεια της εταιρείας μη λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι είχε ανασταλεί από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά που έκρινε ότι η απόφαση της ΕΠΑΕ που προηγήθηκε δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη.

Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ως εκ τούτου ότι…

“είναι φανερό ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, αναφορικά με την χορήγηση των παραπάνω αδειών, αφού όλων ανεξαιρέτως είτε αναστέλλεται η ισχύς τους, είτε ακυρώνονται από τα αρμόδια δικαστήρια, στα οποία προσέφυγαν πολίτες, οι οποίοι είχαν έννομο συμφέρον. Αν δε δεν είχαν προσφύγει οι ενδιαφερόμενοι πολίτες κατά των παραπάνω οικοδομικών αδειών, είναι επίσης φανερό ότι θα είχαν, εδώ και πολύ καιρό ολοκληρωθεί και θα λειτουργούσαν μεγάλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εν τοις πράγμασι υπεραγορές τροφίμων, σε περιοχές, όπου απαγορεύεται ρητά από το νόμο η λειτουργία τους. Δηλαδή με άλλα λόγια , αφέθηκε η ερμηνεία και εφαρμογή της νομιμότητος όσον αφορά την τήρηση των στοιχειωδών πολεοδομικών κανόνων στην προσφυγή κάποιων τρίτων στην Δικαιοσύνη, προκειμένου να εφαρμοσθεί ο νόμος από τις αρμόδιες αρχές”.

Ζήτησαν από την Πολεοδομία της Νομαρχίας να ανακαλέσει την οικοδομική άδεια του Καρφούρ υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι προδήλως παράνομη, ως εκδοθείσα κατά παράβαση διατάξεων δημοσίας τάξεως.

Παρά το αίτημα τους αυτό η Πολεοδομία της Νομαρχίας, όπως υποστηρίζουν, τους αγνόησε με αποτέλεσμα να προσφύγουν αρμοδίως στις Εισαγγελικές αρχές, στους επιθεωρητές και στον Υπουργό.

 

H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση