Οι συνεταιρισμοί δείχνουν τον δρόμο και στην ανακύκλωση

Πρωτοβουλίες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ακολουθώντας τη μέθοδο της διαλογής απορριμμάτων στην πηγή, στήνουν «πράσινες» επιχειρήσεις και ανοίγουν νέα προοπτική στη διαχείριση των σκουπιδιών, μακριά από τη λογική των… εργολάβων.


 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ
Του Μ.Ά. Κωνσταντόπουλου

Στην Τήνο, το έργο της ανακύκλωσης, που δεν υπήρχε σε οργανωμένη μορφή στο νησί, έχει αναλάβει εδώ κι έναν χρόνο η Κοιν.Σ.Επ. «Καλλονή-Κελλιά». Ήδη στο εγχείρημα συμμετέχουν πάνω από 300 οικογένειες και περίπου 100 επιχειρήσεις και, κατά τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, Δημήτρη Πολιτόπουλο, οι στόχοι του πρέπει να κινούνται γύρω από το τρίπτυχο «προστασία του περιβάλλοντος, εκπαίδευση και προώθηση του τόπου και των προϊόντων του». Μείζονος σημασίας βέβαια θεωρείται και η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ενίσχυση ευάλωτων κατοίκων του νησιού και η προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Πρόσφατα, η Κοιν.Σ.Επ. «Καλλονή-Κελλιά» Τήνου έγινε μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου συνεταιριστικών επιχειρήσεων Rescoop που σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συστάθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση της Τήνου η δημοτική αρχή συνεργάζεται με το εγχείρημα, κάτι που δίνει περισσότερες δυνατότητες και την ελπίδα για τους ανθρώπους του συνεταιρισμού ότι η Τήνος μπορεί να γίνει πρότυπο νησί στην ανακύκλωση.
Πηγή: efsyn.gr,  22/4/14

Τήνος: Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την Τοπική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον

Η Κοιν. Σ. Επ “Καλλονή – Κελλιά” συστάθηκε τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατου Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων», με σκοπούς την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας. Οι τομείς στους οποίους θα δραστηριοποιηθεί η Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι το περιβάλλον, η οικολογία, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α. Βασικά ζητούμενα της νέας αυτής συλλογικής προσπάθειας από πολίτες της Τήνου – μέσα στην περίοδο κρίσης που περνάει η Χώρα μας – είναι η προώθηση της απασχόλησης, η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής αλλά και η τοπική, περιφερειακή ανάπτυξη και οικονομία.
Πιο συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α) ανακύκλωση διατήρηση απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό γυαλί, αλουμίνιο, κλπ): με τη δραστηριότητα αυτή θα ενεργοποιηθεί κατ’ αρχήν η Κοιν. Σ. Επ. σε συνεργασία με το Δήμο Τήνου.
β) διαχείριση βιομάζας για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ) και τηγανέλαιων για παραγωγή βιοντήζελ.
γ) ίδρυση μονάδων παραγωγής ενέργειας σε διάφορες μορφές αιολική – γεωθερμία – ηλιακή (φωτοβολταϊκά – ανεμογεννήτριες κλπ).
δ) προώθηση τοπικών προϊόντων & αγαθών, τυποποιημένα συνεταιριστικά προϊόντα (νωπά φρούτα – λαχανικά κλπ).
ε) οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στα παραπάνω θέματα.
στ) οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχετικά θέματα σε συνεργασία με ειδικευμένους φορείς.
ζ) συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και Ευρώπη για την υλοποίηση κοινών δράσεων.
η) συμμετοχή ή συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα με στόχο την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την προώθηση καινοτόμων λύσεων.
Μέλη του Συνεταιρισμού είναι Έλληνες Πολίτες, που είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, ή κατάγονται από αυτήν και κατοικούν σε άλλες περιοχές της χώρας, ή του εξωτερικού, ή πρόσωπα που συνδέονται με συγγενική σχέση εξ αγχιστείας με τους προηγούμενους.

http://koinsepkalloni.blogspot.gr/
http://kalloni-tinos.gr/

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση